Fastighetsrätt


Rådgivning inom fastighetsrätt

Advokatfirman Bosten biträder dig som privatperson i frågor om fastighetsrätt. Vi erbjuder juridisk rådgivning vid bland annat köp och försäljning av fastighet, t.ex. vid upprättande samt tolkning av köpekontrakt samt när det uppstått en tvist mellan köpare och säljare om fel i fastighet. Kontakta oss innan du köper eller säljer en fastighet, vi finns här och kan svara på dina frågor samt ser till att det inte uppstår problem med köp eller försäljning.

Lång erfarenhet av fastighetsrätt

Ett fastighetsköp kräver att ett avtal skrivs för att det ska vara giltigt. Vid en fastighetsaffär skrivs oftast först ett köpekontrakt och sedan ett köpebrev vid genomförd betalning. Köpet blir giltigt och bindande redan när köpekontraktet undertecknats av båda parter, men oftast vill man villkora köpet av att betalning sker vid tillträdet. Det är därför man avtalar om att ett köpebrev ska upprättas, vilket i praktiken är som ett kvitto på att betalning har skett och att fastighetsköpet därmed är fullbordat.

Det finns lagregler som bestämmer vad köpekontraktet ska innehålla. Dessa regler ska en mäklare vara någorlunda bevandrad i, men så är inte alltid fallet och då kan det vara bra att ta hjälp av en kunnig advokat i fastighetsrätt. Framförallt om det i efterhand skulle uppstå problem. Vi finns alltid tillgängliga för våra klienter, vi svarar på frågor som dyker upp och undviker att det uppstår problem med köpekontrakt och fastighetsköp.

Advokatfirman biträder också vid tvister med mäklare och besiktningsmän.

Kontakta oss

Behöver du en fastighetsjurist? Kontakta Advokatfirman Bosten för mer information om fastighetsrätt såsom upprättande av kontrakt samt köpebrev, tvister rörande fel i fastighet, undersökningsplikt, tvister mot mäklare och besiktningsmän samt även frågor om samäganderätt m.m. Våra kontaktuppgifter finns nedan. Du kan även fylla i vårt kontaktformulär till vänster så tar vi kontakt med dig.Responsiv hemsida levererad av Wiseweb