Byggjuridik


Rådgivning inom byggjuridik

Advokatfirman Bosten i Stockholm har lång erfarenhet av vad som kan kallas för byggjuridik och då främst vad gäller tvister och frågor rörande nybyggnation av enfamiljshus och så kallade hantverkstvister. Med det avses tvister mellan en konsument och en hantverkare rörande större eller mindre renoveringsarbeten såsom ombyggnationer, ommålningsarbeten och andra frågor rörande arbete på annans egendom så som fel eller dröjsmål eller frågor om betalning eller skadestånd.

Konsumenttjänstlagen och avtal

Konsumenttjänstlagen innehåller de regler som gäller i förhållandet mellan å ena sidan en konsument, och å andra sidan entreprenörer och hantverkare. Reglerna är i vissa fall tvingande och i andra fall utfyllande för det fall parterna inte avtalat om något annat. Gäller det större arbeten så som uppförande av ett hus från grunden används ofta standardavtalet ABS 09, tidigare ABS 05. Det avtalet bygger i huvudsak på konsumenttjänstlagen, men utgör ett komplement till konsumenttjänstlagens tvingande regler när lagen inte säger något uttryckligt.

Hantverksformuläret – för mindre arbeten

Det finns även något som heter Hantverksformuläret som kan användas vid mindre reparations- eller ombyggnadsarbeten. Den senaste versionen heter Hantverkarformuläret 09 och bygger på en överenskommelse mellan Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier.

Kontakta oss för hjälp vid hantverkstvister

Prata med oss på Advokatfirma Bosten för mer information om vad vi kan hjälpa dig med inom byggjuridik i Stockholm. Byggfusk ska inte tolereras och vår advokatbyrå kan hjälpa dig vid eventuell tvist med hantverkare. Välkommen.Responsiv hemsida levererad av Wiseweb