Bodelning


Advokatfirman Bosten ger biträde i samband med bodelning och vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare.

I samband med en äktenskapsskillnad eller skilsmässa skall en bodelning göras. Vid bodelning delas makarnas gemensamma tillgångar, det som kallas giftorättsgods, lika efter avräkning för skulder. Det finns undantag från likadelningsprincipen, exempelvis om det finns enskild egendom på grund av villkor i gåvobrev, ett testamente eller i ett äktenskapsförord mellan makarna.

Makar kan också göra en bodelning under bestående äktenskap, oftast kombinerat med ett äktenskapsförord, för att ordna fördelningen av sina gemensamma tillgångar.

Bodelning skall också ske vid dödsfall (i praktiken samtidigt).

Även i samband med en samboseparation skall en bodelning göras om någon av samborna begär det. Den egendom som så fall skall bodelas är bostad och bohag som skaffats för gemensamt bruk. I vissa fall kan det föreligga en rätt att överta bostad som inte skaffats för gemensamt bruk.

Ligger du i skilsmässa eller ska du som sambo dela upp ett boende? Kontakta oss om du är i behov av en kunnig advokat vid bodelning. Våra kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Du kan även fylla i vårt kontaktformulär till vänster så kontaktar vi dig så fort som möjligt.Responsiv hemsida levererad av Wiseweb