Om oss


Advokatfirman Bosten innehas av advokat Jonas Bosten, ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1997. Jonas Bosten har varit verksam på advokatbyrå sedan 1994 och arbetade dessförinnan, mellan 1990 och 1994, vid domstol. Bosten var tidigare delägare i Advokatfirman Lorenius & Partners, men driver sedan september 2006 advokatverksamhet i egen regi. 

Advokatfirmans inriktning är civilrättslig med tyngdpunkten på processer och biträde vid de flesta typer av tvister och förhandlingar.

Vi ger biträde inom området byggjuridik, innefattande frågor förknippade med entreprenad och arbete på annans egendom såsom fel och frågor om betalning eller skadestånd, företrädesvis i konsumentförhållanden och vad man kan kalla för hantverkstvister. Andra verksamhetsområden advokatbyrån är verksam inom är fastighetsrätt, bostadsrätt, köprätt, äktenskapsrätt, ekonomisk familjerätt, arvsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt. 

Advokatfirman Bosten har även ett samarbetsavtal med Villaägarnas riksförbund.

Kontakta Advokatfirman Bosten i Stockholm om du söker ett juridiskt biträde inom ett av våra verksamhetsområden. Vi ser till att du får det stöd och den information som behövs vid juridiska tvister och förhandlingar. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Advokatfirman Bosten är med i Sveriges Advokatsamfund www.advokatsamfundet.se

Vi har även ett samarbete med Villaägarnas riksförbund www.villaagarna.se.Responsiv hemsida levererad av Wiseweb