Arvsrätt


Advokat vid arvsrätt

Advokatfirman Bosten ger biträde inom området arvsrätt innefattande samtliga frågor som uppstår vid dödsfall såsom upprättande av bouppteckning, frågor om arvskifte eller om testamenten. Advokatfirman åtar sig uppdrag som boutredningsman och skiftesman.

Bouppteckning

När någon dör skall en bouppteckning göras. Det skall finnas någon som formellt uppger boet och två förrättningsmän som kontrollerar att allt är riktigt förtecknat. Efter det att bouppteckningen är inregistrerad hos skatteverket skall ett arvskifte göras. Vi hjälper kvarlevande att upprätta bouppteckning och ger svar på frågor kring arvskiftet.

Tvister vid arvsrätt

Om delägarna inte kommer överens så kan de tillsammans eller någon av dem ansöka om en boutredningsman eller skiftesman hos tingsrätten. En boutredningsman tar över och förvaltar boet och gör ett tvångsskifte, om han inte kan få dödsbodelägarna att komma överens. Ett tvångsskifte kan klandras hos tingsrätt. En skiftesman har inget förvaltningsansvar för dödsboet, men har befogenhet att tvångsskifta boet om han inte kan få dödsbodelägarna att komma överens. Även ett sådant tvångsskifte kan klandras hos tingsrätt.

Advokatfirman Bosten åtar sig uppdrag som boutredningsman eller skiftesman. Kontakta oss så fort som möjligt om det uppstår konflikter vid bouppteckningen så hjälper vi er vidare.

Upprättande av testamente

Ett testamente måste enligt lag upprättas på ett visst sätt för att vara giltigt. Det skall vara skriftligt och bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen. Om så inte skett är testamentet ogiltigt. Ett testamente är även ogiltigt om det upprättats av någon som inte varit vid sina sinnens fulla bruk när testamentet upprättades eller om han blivit förledd eller tvingad. Kontakta oss om du vill upprätta ett giltigt testamente.

Vid behov av juridisk rådgivning eller biträde vid arvsrätt är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns längre ned på sidan. Du kan även fylla i kontaktformuläret till vänster så kontaktar vi dig så fort som möjligt.Responsiv hemsida levererad av Wiseweb