Bostadsrätt


Juridisk rådgivning och biträde inom bostadsrätt

Advokatfirman Bosten biträder privatpersoner vid frågor om köp och försäljning av bostadsrätt såsom vid upprättande och tolkning av köpekontrakt. Liksom vid köp av fastighet gäller att köp av bostadsrätt kräver ett skriftligt avtal för att vara giltigt. Kontakta oss om du har frågor kring köpekontrakt på bostadsrätt.

Tvister inom bostadsrättsärenden

Advokatfirman Bosten biträder också vid tvister rörande fel i bostadsrätt och frågor rörande medlems- styrelse- och föreningsfrågor. Frågor om fel i bostadsrätt eller andra frågor eller tvister som rör förhållandet mellan köpare och säljare av en bostadsrätt faller under köplagen (inte konsumentköplagen, någon speciell konsumentlagstiftning finns inte).

Frågor om en medlems förhållande till själva föreningen eller dess styrelse faller under bostadsrättslagen. Bostadsrättslagen reglerar även ansvarsfördelningen mellan en medlem och föreningen avseende lägenhetens skick mm.

Erfaren advokat inom bostadsrätt

Vi har lång erfarenhet av både köp- och bostadsrättslagen, vilket betyder att vi är ett pålitligt stöd för våra klienter som har juridiska frågor inom området. Anlita en kunnig advokat inom bostadsrätt vid köp eller försäljning av bostadsrätt samt om det uppstår tvister mellan köpare/säljare eller medlem/förening. Kontakta oss, våra kontaktuppgifter finns längre ned på sidan. Du kan även fylla i vårt kontaktformulär till vänster, så kontaktar vi dig så fort som möjligt.Responsiv hemsida levererad av Wiseweb