Verksamhetsområden


Advokatfirman Bosten erbjuder juridisk rådgivning och hjälp inom ett flertal olika verksamhetsområden. Med gedigen erfarenhet av de flesta typer av tvister och förhandlingar står vi till tjänst när du behöver det som mest. Vid behov av juridisk rådgivning i Stockholm är du välkommen att kontakta Advokatfirman Bosten.

Fastighetsrätt

Juridiskt biträde i frågor om fel i fastighet, nyttjanderättsfrågor, köp och försäljning av fastigheter företrädesvis i konsumentförhållanden och vad man kan kalla för hantverkstvister. Uppdrag som god man enligt samäganderättslagen. Frågor om mäklares och besiktningsmäns ansvar. Läs mer här

Bostadsrätt

Innefattande juridisk hjälp vid frågor om köp och försäljning av bostadsrätt. Medlems-, styrelse- och föreningsfrågor. Läs mer här

Byggjuridik

Innefattande frågor förknippade med entreprenad och arbete på annans egendom såsom fel och dröjsmål, frågor om betalning eller skadestånd. Läs mer här

Bodelning

Innefattande biträde i samband med skilsmässa, företrädesvis bodelning, upprättande av äktenskapsförord m.fl. familjerättsliga avtal, uppdrag som bodelningsförrättare. Läs mer här

Arvsrätt

Upprättande av, samt frågor rörande bouppteckning, arvskifte och testamenten. Uppdrag som boutredningsman och skiftesman. Läs mer här
 
Köprätt – alla typer av frågor som har anknytning till säljare respektive köpares ansvar, fel och dröjsmål, frågor om leveranser, reklamation och tvister om betalning.

Skadeståndsrätt – juridisk rådgivning vid frågor om skadestånd inom såväl avtals- som utomobligatoriska förhållanden.

Försäkringsrätt – juridiskt biträde vid frågor om skadereglering eller tvister gentemot försäkringsbolag.

Kontakta Advokatfirman Bosten vid behov av juridisk hjälp. Välkommen.Responsiv hemsida levererad av Wiseweb